ListOn


Login ListOn

Logga in i ListOn


Meddelande

ListOn är tillfälligt stängt onsdagen den 29 september mellan kl. 17.00 och 18.00 p g a uppdatering.

2021-09-24

Vad är ListOn

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.
Även vårdval för primär hörselrehabilitering och inskrivna i basal hemsjukvård eller särskilt boende hanteras.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Ytterligare information och blanketter för bland annat behörighet och vårdval finns på Vårdgivarguiden ListOn

Kontaktinformation

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

Om du har frågor som rör e-tjänsten kontakta SF-IT Servicedesk Supportformulär

Anmäl supportärenden på http://kontakt.sllit.sll.se