ListOn


Login ListOn

Logga in i ListOn

ANVÄNDARID:
LÖSENORD:
Glömt ditt lösenord? Klicka här.


Meddelande

För tillgång till ListOn krävs fortsättningsvis inloggning med e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm. Förändringen påverkar inte de som redan idag använder kort för att logga in.

För att ansöka om e-tjänstekort behöver man ha en personpost upplagd i EK (Region Stockholms Elektroniska Katalog).


Se Vårdgivarguiden för ytterligare information.

2021-01-01

Vad är ListOn

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.
Även vårdval för primär hörselrehabilitering och inskrivna i basal hemsjukvård eller särskilt boende hanteras.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Ytterligare information och blanketter för bland annat behörighet och vårdval finns på Vårdgivarguiden ListOn

Kontaktinformation

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

Om du har frågor som rör e-tjänsten kontakta SF-IT Servicedesk Supportformulär

Anmäl supportärenden på http://kontakt.sllit.sll.se